ANBI gegevens

Download via onderstaande buttons de diverse Anbi documenten.

Bestuur en Team

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de volgende bestuursleden:

  • Plebaan-deken R.A. de Graaf Woutering (voorzitter)
  • M.E.R. Gijzels-Bielders (secretaris)
  • O.L.F. Dols (penningmeester)
  • C.E. Huenges Wajer- van Lanschot
  • A.C.M. Dovermann

Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning.

Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar werkzaamheden ondersteund door projectbegeleidster mw. M.M.C.M. Boessen-Hussem welke op part-time basis werkzaamheden voor de stichting verricht.

Doelstelling en Missie

Doelstelling

De stichting heeft als doel: bijdragen aan de vorming en ontplooiing op het gebied van spiritualiteit en zingeving van vrouwen in Limburg op basis van katholieke en Bijbelse/ evangelische waarden.

Vrouwen vormen een belangrijke groep in de Katholieke Kerk. Het zijn veelal vrouwen die het vrijwilligerswerk trekken en bij tal van dienstverlenende activiteiten zijn betrokken, vorming is daarom heel belangrijk. Levensvragen, hoe om te gaan met allerlei maatschappelijke en godsdienstige vragen is vandaag de dag nog altijd zeer actueel.

Missie

We willen nu en in de toekomst blijven staan voor de rijkdom van het katholieke geloof en gedachtegoed in aansluiting op de noden van de tijd waarin we leven. We hopen steeds ruimte te houden voor pluriformiteit met aandacht en respect voor de oecumene en andere levensbeschouwelijke overtuigingen.

Historie

Waar komt de naam van de stichting vandaan?
De stichting -genoemd naar de toenmalige bisschop van Roermond, mgr. Schrijnen- werd in 1930 opgericht om de geloofsvorming van vrouwen en meisjes in Limburg te bevorderen.Tientallen jaren gebeurde dit door het organiseren van retraites in het speciaal voor dat doel naar een ontwerp van architect Frits Peutz gebouwde retraitehuis op de Molenberg in Heerlen. Dit retraitehuis droeg de naam ”mgr. Schrijnen-Huis”. Naast het organiseren van de retraites was de stichting geruime tijd ook belast met het beheer van het retraitehuis. Alhoewel het retraitehuis inmiddels al meer dan 25 jaar in gebruik is als huisvesting voor bedrijfskantoren, is de naam van de stichting gebleven..