Fotoverslag lancering

De witte muren van het ‘Schip van het Aambos’ schitterde in het zonlicht om de deelnemers aan de lanceringsbijeenkomst op 6 juni jl. te verwelkomen. Het imposante gebouw dat architect Peutz in opdracht van de toenmalige bisschop van Roermond bijna een eeuw geleden aan de rand van het Aambos deed verrijzen is thans in gebruik als multifunctioneel kantorencomplex ‘SuperStudios’.

In de ‘grote kapel’ van het voormalige retraitehuis (toen het ‘Mgr. Schrijnen-Huis genaamd) werd in het bijzijn van een dertigtal genodigden (vertegenwoordigers van diverse organisaties, congregaties en delen van het Bisdom) de nieuwe huisstijl en website van stichting mgr. schrijnenhuis gepresenteerd én het nieuwe project; samenwerkingsplatform Forum Femina onthuld.

Na een interessante presentatie over verleden – heden – en toekomst van de stichting en de invulling van haar doelstelling was er onder het genot van een hapje en een drankje de mogelijkheid vragen te stellen, met elkaar in gesprek te gaan, ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten op te doen.

Een mooie start van een nieuwe periode voor de stichting!

Gerelateerde berichten