Terugblik op de ontmoetingsdagen in de Advent

We mogen terug kijken naar zeer mooie ontmoetingsdagen. Leerzaam en liefdevol. Beide dagen waren er rond de 100 bezoekers uit heel Limburg. Iedereen hartelijk bedankt!!

        
 

        

  
    

ingsdagen dINdINSvoor alle vrouwenals voorbereidingop kerstmis Thema:                               Wanneer:                      Waar:              Swalmerstraat 100 Roermond
 
verbondenheid            of donderdag                      in geloof                    30 november 2017
 
                                      10.00- 16.0
Thema: De rijke wereld van  kloostertuinen:  paradijs en oase voor lijf en ziel     
Wanneer: Dinsdag 11 december of donderdag 13 december 2018 van 10.00 – 16.00 uur
Waar: Bisdomgebouw Swalmerstraat 100    6041 CZ Roermond

Misschien herinnert u zich nog de mooie ontmoetings-dagen welke we met Tini Brugge organiseerden over ‘Bloemen geven zin’ in 2004 en ‘Hemelse spijzen’ in 2006. Dankbaar zijn we dat Tini ook dit keer weer naar Roermond wil komen om te spreken over  De rijke wereld van Kloostertuinen’.
Aan de hand van beelden ontdekken we verschillen tussen tuinen en hun bewoners die de leefregels van Augustinus, Benedictus of Franciscus en Clara volgen. Verschillen in grootte, ligging in de stad of buitengebied, maar altijd ommuurd. Kloostertuinen bewegen mee in de tijd. Het blijven oases voor verstilling en verdieping, waardevol religieus en cultureel erfgoed die met het verdwijnen van kloosters zeldzame oases worden.
Het blijft niet bij spreken alleen. In de middag kunt u kiezen uit een rondleiding door Stadspark De Kartuis of een rondleiding door de Caroluskapel. Of u kiest voor een dia-presentatie verzorgt door VVV Roermond.
De gezamenlijke lunch welke u wordt aangeboden, de stands die aanwezig zullen zijn en de gebedsviering als afsluiting van de dag zorgen er weer voor dat het een echte ontmoetingsdag wordt. Een dag waar je blij van wordt!

     

  

Hoe het jaar ook was en wat er nog mag komen, vanuit ons geloof mogen we weten dat onze Heer met ons is. We krijgen telkens weer opnieuw de kans om dichter bij Hem te komen, zodat we echt kerstmis kunnen vieren. Juist daarover ging onze laatste gebedsviering in de Advent: 'van kloostertuin naar levenstuin'. Ik zal hieronder teksten plaatsen ter overweging.
Dank u wel allemaal voor het afgelopen jaar.
Tonneke Stikvoort, consulente 

   
We gaan onze levenstuin, winterklaar maken.

De titel van deze gebedsviering: van kloostertuin naar levenstuin was al snel gevonden toen we het over onze tuin hadden. Het kan een grote tuin zijn of een kleine, een vensterbank of een balkon. We zijn bijna allemaal op een bepaalde manier bezig om onze tuin te onderhouden. Het begint met de goede plaats, of de juiste bloempot, de grond en de plant zelf. Vervolgens het onderhoud, genoeg water en voeding en op z’n tijd snoeien. De blijdschap is enorm als er vruchten aan komen of mooie bloemen.
De oogst van het goede werk. Nog meer plezier heb je ervan wanneer dat wat je hebt geoogst kunt inmaken en vervolgens ook nog kunt uitdelen. En zo is de vergelijking naar onze eigen ‘binnentuin’, de tuin van onze ziel al snel gemaakt.
Als je advies wil over je tuin kun je ten rade gaan bij een tuinman of bij een tuincentrum. Zo ook kun je advies inwinnen over je binnen tuin, je ziel, je levenstuin. Daarom zijn we voor deze gebedsviering te rade gegaan bij de monnik Benedictus, die leefde rond het jaar 500 na Christus. Zijn levenswijze: Ora et Labora (= Bid en Werk) werd wereldberoemd. De Heilige Benedictus vraagt om met aandacht te luisteren naar anderen én naar jezelf én gehoor te geven aan wat zich aandient.

Zoals u ziet staat hier ook de adventskrans.  De krans staat voor de ‘cirkel of life’, het steeds terugkeren van de seizoenen en de krans symboliseert ook de hele wereld.  En elke week dat er weer een kaars wordt aangestoken vragen we God of het licht van Jezus Christus steeds dieper mag doordringen tot alle gebieden van ons leven. Dat het licht alle duisternis uit ons hart én uit ons huis mag verdrijven en met liefde mag vervullen. We kunnen wel wat hulp gebruiken om die liefde werkelijk toe te  kunnen laten in onze levenstuin. De volgende deugden kunnen ons daarbij helpen.

De deugd van de rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid is een eigenschap van de ziel. Rechtvaardigheid heeft te maken met ‘juist’. Wie op de juiste manier leeft is een rechtvaardig mens. Zo heeft ieder mens uiteindelijk mensenrechten bij z’n geboorte meegekregen. Rechtvaardigheid wil zeggen dat je bij alles een goede afweging maakt. Rechtvaardigheid betekent voor Benedictus niet dat iedereen gelijk behandeld wordt, maar dat je je in iemand verdiept en je afvraagt wát die persoon nodig heeft. Want God wil dat een mens zo leeft, dat hij of zij zichzelf kan zijn.
Het koninkrijk van God is daar waar recht wordt gedaan aan ieder mens.
Een rechtvaardig mens is iemand die oprecht is, het hart op de goede plaats heeft, die streeft naar wat goed is, kortom  een mens uit één stuk.

Slechtheid levert voze vruchten op,
maar oprechtheid houdt je in leven.
De Heer laat een rechtvaardige niet verhongeren,
maar wie hebzuchtig is, geeft hij niets.

Van Flor Brummans en Riny Selder ontving ik een aantal bedank briefjes van moeders en hun kinderen.  Sinds ze met GIA =  voor Gezinnen in Armoede, zijn gestart, maken ze zeker 80 kinderen en hun moeders blij met de noodzakelijke levensbehoeftes.  
Ik mag een aantal briefjes voorlezen tijdens deze gebedsviering. 
Ik lees een bedank briefje voor van een moeder die na een zware periode, vol onrecht, geholpen werd door lieve mensen, waardoor ze het leven nu weer beter aankan.
‘Hallo allemaal.
Dit is nu een periode in luxe.
In jaren is het ons nog nooit zo goed gegaan.
De kinderen zijn allen een paar kilo aankomen ze krijgen nu geregeld eten.
Dank aan jullie.
Vroeger was het maar afwachten of we eten kregen en kleding.
Door mijn letsels kan ik niet werken
en zelf voor mijn kinderen zorgen zoals ik wil.
Ik heb ondergedoken gezeten en was echt geen pretje.
Nu zijn we vrijer en ziet het er beter uit voor ons.
Heel lief van jullie allemaal. Dankjewel xx’

De deugd van de waarachtigheid

De deugd van de waarachtigheid betekent dat je altijd de waarheid spreekt, de waarheid niet verdraait én je als mens niet laat manipuleren. Het gaat er niet alleen om dat een ánder de eerlijke feiten vertelt, maar ook dat je zelf waarachtig bent. Waarachtig ben je als je écht en authentiek bent, als je aan de buitenkant laat zien wat in je zit. Je doet niet alsof, maar laat jezelf zien zoals je bent. Je bent niet berekenend en ziet af van allerlei intriges. Bij een waarachtig mens weet je waar je aan toe bent, je kunt op haar rekenen, zij laat zich niet omkopen. De waarheid spreken betekent niet dat we anderen met de waarheid om de oren slaan. Waarheid moet altijd verbonden zijn met liefde. Je hebt liefde en wijsheid nodig om te zien of de ander de waarheid aankan. Sommige mensen durven hun eigen waarheid niet onder ogen te zien,  uit angst dat die waarheid niet klopt met het beeld dat ze van zichzelf hebben. In de Bijbel staat een prachtig genezingsverhaal over een man die vanaf zijn geboorte blind is. Jezus geneest de blinde door op de grond te spuwen en van de modder een papje te maken. Dat smeert hij op de ogen van de blinde en zegt dat hij zich in de vijver van Siloam moet wassen. Hiermee wil Jezus tegen de blinde zeggen: je bent van aarde gemaakt, verzoen je daarmee.  Want je kunt je voorstellen hoe iemand als kind zijn eigen werkelijkheid al gaat ontkennen, omdat die te pijnlijk is.  Je ogen sluiten om te kunnen overleven is op dat moment een gezonde strategie. Maar als je je leven lang je ogen sluit voor de waarheid, ga je blind door het leven. Niemand is perfect, de modder hoort bij je leven en verzoen je ermee. God neemt je zoals je bent en je hoeft je niet beter voor te doen.

Ik lees een bedankbriefje voor van een moeder die de waarheid onder ogen durft te zien.
Ze werd gezien door lieve mensen en nu komen ze ook toe aan hun eigen verwerking. Er is hoop.

‘Je houdt het niet voor mogelijk maar het is wel gebeurd.
Ik zie mijn kinderen stralen en dan voel ik mij ook goed.
Dan voel ik me ondanks alles toch erg rijk.
We hopen dat alle wonden en letsels snel mogen genezen.
De littekens op ons zieltje zullen we helaas altijd meedragen.
Maar ik denk nu maar aan jullie die er voor mij  zijn met eten en drinken, kleding en speelgoed, maar vooral de warmte die wij van jullie ontvangen.
Dankjewel hiervoor en mogen jullie dit nog lang voortbrengen.’

De deugd van dapperheid 

De deugd van dapperheid is oorspronkelijk de deugd van soldaten. Dapper is iemand die weet wat zij doet, die haar eigen doel volgt zonder zich door gevaren daarvan af te laten brengen. Dapperheid is de moed om dat waarvan jij vindt dat het goed is, ook te doen. Wie dapper is laat zich niet zomaar van z’n stuk brengen. Zij staat stevig. Een dapper mens is strijdbaar, niet in negatieve zin alsof zij altijd ruzie zoekt. Zij is geen ruziemaker, maar gaat zo nodig de strijd aan. Wie dapper is, is niet koppig en onbuigzaam, maar stoutmoedig en vecht met haar hart. Jezus laat zijn dapperheid vaak zien in de Bijbel. Zoals in het verhaal waarin Jezus de man met de verschrompelde hand geneest. Deze man staat voor iemand die zich altijd maar aanpast, die te laf is om z’n vingers te branden. Hij houdt zich overal buiten en trekt z’n hand terug in plaats van die voor iets of iemand in het vuur te steken. Jezus staat alleen tegenover de slagorde van Farizeeërs, die secuur in de gaten houden of hij op sabbat genezingen verricht. Want volgens het strenge voorschrift van de Farizeeërs mocht iemand op de sabbat alleen maar genezen worden als er levensgevaar dreigde. Maar dat was bij de man met de verschrompelde hand niet het geval. Jezus gaat de confrontatie aan. Hij stelt hen de vraag: ‘Wat is op de sabbat geoorloofd: moet je het goede of het kwade doen, een leven redden of het kapotmaken? Zij zwijgen. Als ze zich uitdrukkelijk beroepen op het sabbatsgebod, dan doen ze uiteindelijk het kwade, dan verwoesten ze leven, in plaats van het te redden.  Als de letter van de wet belangrijker is dan de mens, gaat de mens daar uiteindelijk aan kapot. In de sfeer van zo’n bekrompen uitleg van de wet kan een mens niet leven. Jezus geeft niet op en geeft de man met de verschrompelde hand een bevel: ‘Steek je hand uit! Hij strekte hem uit, en zijn hand werd weer goed’. Dat is een voorbeeld van dapper gedrag: je doet niet wat anderen van je verwachten, maar wat voor jou diep van binnen goed én in overeenstemming met de wil van God is.  

En een briefje van een dappere moeder, ze vecht voor wat het allerbelangrijkste is voor haar, haar kinderen.
Hallo, Gisteren heb ik de mogelijkheid gehad om bij een van jullie mensen even aan de pc te mogen om wat na te zoeken én tevens dit briefje te maken, want mijn schrijven is heel slecht en gaat erg moeilijk met mijn gebroken pols. Ik wil even laten weten dat gisteren de uitspraak is geweest en dat mijn man is veroordeeld. De kinderen willen niet naar hem en willen hem ook nooit meer zien zeggen ze. Ze willen als het mag bij mij blijven, maar ik moet kunnen aantonen dat ik in staat ben om voor hun te zorgen. En dat zal ik zeker doen! Jullie hebben al toe gezegd mij te helpen en te steunen daar waar mogelijk is en dat ik via jullie eten en drinken en kleding kan krijgen. Het geeft een goed gevoel om zo opnieuw te starten en zorgt ervoor dat die grote berg wat voor ons lag nu een stuk kleiner is en dat er wat licht komt in de duisternis. Ik wil jullie bedanken voor wat jullie allemaal hebben gedaan voor ons en wat jullie nog allemaal gaan doen voor en met ons. Ja, we krijgen een nieuw leven door jullie en JA we hebben er zin in! Dankjewel ook aan alle mensen die jullie weer steunen in het realiseren van dit alles. Nogmaals dank voor alles.

Het feest van de geboorte van onze Heer Jezus.

Ieders wens is dat er vrede en liefde is met kerstmis. Echt genieten van elkaars gezelschap. Als wij Christenen over liefde spreken, denken we in de eerste plaats aan naastenliefde, zoals Jezus ons die heeft opgedragen: ‘Je moet je naaste liefhebben als jezelf’.
Naast liefde voor God is liefde voor je naaste het belangrijkste gebod voor een christen. Voor Jezus wordt in deze twee geboden de hele joodse wet vervuld. 
Veel christenen voelen zich vaak schuldig wanneer ze te weinig aan de naaste denken en meer aan hun eigen wensen. En alsof je dan ook nog van iedereen moet houden. Een enorme opdracht wat eigenlijk onmogelijk is. Je kunt niet op hetzelfde moment voor iedereen zorgen. Jezus koppelt naastenliefde, aan liefde voor jezelf én aan liefde voor God. Je kunt alléén maar van anderen houden als je óók van jezelf houdt. Van jezelf houden betekent óók, jezelf aanvaarden met al je sterke én zwakke punten, met je mooie en minder mooie kanten. Liefhebben wil zeggen: goed met jezelf omgaan, niet meer tegen jezelf tekeergaan, jezelf niet meer straffen als dingen anders gaan dan je graag zou willen. En zo is de tuin van onze ziel weer winterklaar. We mogen kerstmis vieren! We hebben kunnen oogsten, we kunnen ervan genieten en zelfs delen met anderen wanneer we wat over is, inmaken in potjes. We mogen de liefde uitdelen. Het kindje Jezus kan geboren worden, ook in ons hart! 

Luister naar de blijdschap van deze moeder:
‘Het is gewoon moeilijk te beschrijven wat deze kerst voor ons heeft betekend. Het was geweldig en de kinderen helemaal blij met dat snoep. Liefs en dank je wel’

Lisa schreef:
‘Dank jullie wel dat jullie weer eten gebracht hebben. Nu gaat mamma weer lekker koken en kan ze weer lachen …’

 

http://www.schrijnenhuis.nl/ontmoetingsdagen-vanaf-2001

 Contact  


Boek nu de lezing:
Gelukkig ouder worden, hoe doe je dat?

Lees meer >>

Maak het onderwerp 'Verlies' op uw afdeling bespreekbaar met de lezing 'verliesverwerking'

Lees meer >>

Tonneke Stikvoort, consulente     
Swalmerstraat 100
6041 CZ
Roermond
t. 0475 386 820
m. 06 8398 3500