Organisatie

De consulentes worden begeleid door het bestuur van de stichting, een klankbordgroep, bestaande uit afgevaardigden uit de doelgroep en door de verantwoordelijke vicaris van het Bisdom-Roermond.

Bestuur
 
                                                                        
vicaris-generaal mgr. dr. H. Schnackers        Maria Gijzels-Bielders
                 voorzitter                                   secretaris/penningmeester

                                                        
            Alice Frijns-Stassen                  Karine Pluymaekers-van Hettema
 
            
 Tonneke Stikvoort, consulente
 
Secretareel medewerkster
 
               
     Myriam Rademaker-Jansen

 
Klankbordgroep
 
                                                                                 
        Marielle Beusmans                           Tinie Claessens-Thiesen 
  
                                                                    
       Helene van Erve-Preijde                           Sophie Frissen 
                                               
                                                                        
                 Nelly Ketels                         Hortense van Leeuwen-van Agt
 
                                              
        
    Ans Wouters-Knops                      Marie-Thérèse de Rouw     
     
 
 
 

Gelukkig ouder worden, hoe doe je dat? Een thema voor uw vrouwenafdeling.

Lees meer >>

Een lezing over Franciscus van Assisi en Paus Franciscus.

Lees meer >>

Tonneke Stikvoort, consulente     
Swalmerstraat 100
6041 CZ
Roermond
t. 0475 386 820
m. 06 8398 3500