Organisatie

De consulentes worden begeleid door het bestuur van de stichting, een klankbordgroep, bestaande uit afgevaardigden uit de doelgroep en door de verantwoordelijke vicaris van het Bisdom-Roermond.

Bestuur
 
                                                                        
vicaris-generaal mgr. dr. H. Schnackers     Maria Gijzels-Bielders
           voorzitter                                          secretaris/penningmeester

                                                        
Alice Frijns-Stassen                                 Karine Pluymaekers-van Hettema
 
            
 
Tonneke Stikvoort, consulente
 
Secretareel medewerkster
 
               
Myriam Rademaker-Jansen

 
Klankbordgroep
 
                                                                                 
Marielle Beusmans                                         Tinie Claessens-Thiesen 
  
                                                                    
Helene van Erve-Preijde                                 Sophie Frissen 
                                               
                                                                        
             Nelly Ketels                              Hortense van Leeuwen-van Agt
 
                                                                    
            Ans Wouters-Knops         
     
 
 
 

Gelukkig ouder worden, hoe doe je dat? Een thema voor uw vrouwenafdeling welke zeker tot interessante gesprekken leidt!

Lees meer >>

De consulente van de stichting komt graag naar uw vrouwenafdeling om een lezing te verzorgen over Franciscus van Assisi en Paus Franciscus.

Lees meer >>

Tonneke Stikvoort, consulente     
Swalmerstraat 100
6041 CZ
Roermond
t. 0475 386 820
m. 06 8398 3500