Onze activiteiten

De stichting biedt een aantal concrete activiteiten aan die u uitgebreid achter deze link kunt vinden. Zo verzorgen de consulentes inleidingen over verschillende levensbeschouwelijke onderwerpen. Daarnaast bieden ze groepen ondersteuning bij het zoeken naar geschikte thema's en inleiders. Ze helpen bij het opzetten en begeleiden van cursussen voor vrouwen die actief willen zijn in kerk en samenleving. Ze participeren in werkgroepen op levensbeschouwelijke grondslag en organiseren ontmoetingsdagen waar individueel aan deelgenomen kan worden.

 

 

Gelukkig ouder worden, hoe doe je dat? Een thema voor uw vrouwenafdeling.

Lees meer >>

Een lezing over Franciscus van Assisi en Paus Franciscus.

Lees meer >>

Tonneke Stikvoort, consulente     
Swalmerstraat 100
6041 CZ
Roermond
t. 0475 386 820
m. 06 8398 3500