Ontmoetingsdagen vanaf 2001

Een terugblik op al onze gehouden ontmoetingsdagen.

Eerst een overzicht van alle jaren. Vervolgens een inhoudelijke beschrijving van de dagen.

Contact   

Kijk op FACEBOOK voor een foto-impressie

 

Mgr. Schrijnen-Huis


2019       Eenzaam .... en dan

               Dr. Johan van der Vloet en Kapitein Aalt Fikse van het
               Leger des Heils

2019       Aandachtig leven:

               Pater Paul Scheur O.S.Cam en dr. A. van den Berg, SCEN arts


2018       De rijke wereld van kloostertuinen: paradijs en oase voor lijf en ziel 

                    Tini Brugge

               Christenen in het Midden Oosten,  veerkracht in geloof

               Kerk in Nood met Joris van Voorst tot Voorst en Dennis Peters

2017       Bedevaarten 'verbondenheid in geloof"  Alice Frijns-Stassen

               Van het leven geleerd, verliesverwerking, over leven liefde en rouw

               Petra de Vreede-Geerets en Riet Fiddelaers-Jaspers

2016       Roos Wisse: Exodus voor hulp na de detentie

               Dhr. Baltussen en Mw. Hamma: Vluchtelingenwerk Limburg

2015       Mw. Kieboom en mw. Bemelmans: St Egidio, Vrijheid is de toekomst

               Fien Cruts en Deken Willemssen:

               Zeven geestelijke werken van barmhartigheid

2014       Hub Vossen: Armoede te Venlo en Sittard

               Monique Slingerland: Paus Franciscus eerste jaar:

               Revolutie van Tederheid

2013       Marielle Beusmans: 'Karibu' Vrouw en Kerk Oost Afrika

               Protestantse Gemeente Heerlen: Oecumene, de Bijbel

2012       Stg. Wilskracht en FAM: Huiselijk geweld

               Antoine Bodar: Het jaar van het geloof te Rolduc

2011       Wandelen met een plus

               Leo Fijen: Leven met God te Beek

2010       Dominee Sophie Bloemert en Alice Frijns: Oecumene

               Stg Transplantatie NU: donoren

2009       Paris Vankan: Glas in lood te Steyl en Cadier en Keer

               Elma van den Nouland SRTV: Vrouwenhandel

2008       Andrea Silkens: Ikonen schilderen

               Lien Willems: Pastor vrouwengevangenis Ter Peel

2007       Helene van Erve: Buddywerk

               Kees Tinga: Kerk en milieu

2006       Stg. Samuel 'Het geluk van onze kinderen en kleinkinderen'

               Tinie Brugge en Eric Stikvoort 'Hemelse spijzen'

2005       De Hoop: vrouwen en verslaving

               Mgr. De Jong 'Verlangen naar heelheid'

2004       A. Rietman : Ouders van gehandicapte kinderen

               Tinie Brugge 'Bloemen geven zin', liturgisch bloemschikken

2003       Laurent Nouwen: de spiritualiteit van Henri Nouwen met 

               Geloof en Licht

               Mantelzorg

2002       Bezinnende bijeenkomst 'Wereldgezichten

               Bloemschikken in de parochie

               Grenzenloos samenleven

               Iny Driessen: een gelovig gezin ook vandaag nog

2001       Rondleidingen


Terug naar boven

2019       

Eenzaam .... en dan:   Dr. Johan van der Vloet en Kapitein Aalt Fikse van het Leger des Heils
Mooie inspirerende dagen en vooral bemoedigend. Beide dagen kwamen 90 dames en daarbij 15 medewerkers.
 

Dr. Johan van de Vloet, had een zeer duidelijke uiteenzetting over de psychologische kant van eenzaamheid. Wat het met geest en lichaam kan doen. En eenzaamheid komt in alle leeftijdscategorien voor.
Kapitein Aalt Fikse vertelde over het Leger des Heils in het algemeen en over het inloophuis in Brunssum. De boodschap van het Leger des Heils voor de samenleving is: ‘Je bent niet alleen! Dit betekent dat wij er alles aan doen om mensen met elkaar te verbinden’. En ook: ‘God dienen is mensen dienen en mensen dienen is God dienen’.  Dit was een uitspraak van de bekende Majoor Bosshardt en het geeft goed weer waar het Leger voor staat. Natuurlijk genoten we van een goede lunch en aansluitend de deelgroepen:  
1.  SCHRIJVEN Creatief met woorden naar aanleiding van een schrijfopdrachtje. 
2.  SCHILDERENAls woorden bloemen worden.
3.  kleding SORTEREN Het Leger des Heils Brunssum heeft een inzamelpunt van tweedehands kleding. 
De dag werd afgesloten met een mooie gebedsviering rondom dit thema, met als titel: Geborgen  in verbondenheid

          
Kapitein Aalt Fikse

Terug naar boven

2019

  Aandachtig leven: Pater Paul Schreur O.S.Cam en dr. A. van den Berg, SCEN arts
Dit keer hebben we voor een onderwerp gekozen waarover we eigenlijk te weinig praten en meestal ook niet genoeg vanaf weten.  Althans daar kom je vaak pas achter wanneer je zelf, je lieve vrienden of je familie leden in deze situatie verkeren. We hadden het dit keer hebben over het laatste stukje van ons leven. En begonnen de dag met de juridische kant ‘Hoe is de hulp aan stervenden volgens de wet geregeld?’.
Aansluitend keken we de film De Ark, waar we diepmenselijke ontroerende verhalen zagen. Over mensen die hun laatste stukje leven, met goede hulp, aandachtig kunnen leven. De vrijwilliger van De Ark Marcel Pubben was aanwezig om vragen te beantwoorden.
Natuurlijk zorgde de Stg. Mgr. Schrijnen-Huis voor een eenvoudige maar lekkere lunch. Er waren stands aanwezig zijn en het boekenwinkeltje was open.
In het middag programma besprak Pater Paul Schreur aan de hand van een aantal casussen over zijn ervaringen in de praktijk. Vervolgens werd alles wat we deze dag habben meegemaakt samengebracht in een mooie gebedsviering.  Afsluitend konden we nog even napraten onder het genot van een kopje thee of koffie met een stukje vlaai. Tijdens deze 2 dagen mochten we zeker 200 gasten ontmoeten!

     
        
dr. A. van den Berg, SCEN arts en Pater Paul Schreur O.S.M. Cam

 

Terug naar boven

2018

De rijke wereld van  kloostertuinen:  paradijs en oase voor lijf en ziel     
We mogen terug kijken naar zeer mooie ontmoetingsdagen. Leerzaam en liefdevol. Beide dagen waren er rond de 100 bezoekers uit heel Limburg. Iedereen hartelijk bedankt!!

 tingsdagen dINdINSvoor alle vrouwenals voorbereidingop kerstmis Thema:                               Wanneer:                      Waar:              Swalmerstraat 100 Roermond
 
verbondenheid            of donderdag                      in geloof                    30 november 2017
 
                                      10.00- 16.0
Misschien herinnert u zich nog de mooie ontmoetings-dagen welke we met Tini Brugge organiseerden over ‘Bloemen geven zin’ in 2004 en ‘Hemelse spijzen’ in 2006. Dankbaar zijn we dat Tini ook dit keer weer naar Roermond wil komen om te spreken over  De rijke wereld van Kloostertuinen’.
Aan de hand van beelden ontdekken we verschillen tussen tuinen en hun bewoners die de leefregels van Augustinus, Benedictus of Franciscus en Clara volgen. Verschillen in grootte, ligging in de stad of buitengebied, maar altijd ommuurd. Kloostertuinen bewegen mee in de tijd. Het blijven oases voor verstilling en verdieping, waardevol religieus en cultureel erfgoed die met het verdwijnen van kloosters zeldzame oases worden.
Het blijft niet bij spreken alleen. In de middag kunt u kiezen uit een rondleiding door Stadspark De Kartuis of een rondleiding door de Caroluskapel. Of u kiest voor een dia-presentatie verzorgt door VVV Roermond.
De gezamenlijke lunch welke u wordt aangeboden, de stands die aanwezig zullen zijn en de gebedsviering als afsluiting van de dag zorgen er weer voor dat het een echte ontmoetingsdag wordt. Een dag waar je blij van wordt!

  
Tini Brugge

Terug naar boven

2018

Christenen in het Midden Oosten,  veerkracht in geloof
De Christenen in het Midden-Oosten stonden centraal deze dagen.Behalve dat het informatieve dagen waren zijn het ook inspiratievolle dagen geworden voor ons eigen geloofsleven. Want hoe kan je geloof in Christus stand houden wanneer je leven beheerst wordt door oorlog, verdriet en ellende? De geschiedenis van het Christendom en van de Katholieke Kerk is lang en boeiend. De verhalen van verdrukking, vervolging en pastorale nood kennen altijd tegenhangers in moed, bekering en hoop. Temidden van het kwaad getuigen Christenen wereldwijd van het geloof dat uiteindelijk het Goede overwint. Ook vandaag nog! Kerk in Nood kent hun verhalen uit eerste hand en biedt inzicht in de Nood van de Kerk in alle delen van de wereld. Het Midden-Oosten is als bakermat van drie religies zowel gezegend als vervloekt met heilige plaatsen als Jeruzalem, Bethlehem, Mekka en Medina. Het gebied is al eeuwenlang toneel van strijd. Miljoenen Christenen uit Irak en Syrië zijn op de vlucht. Kerk in Nood maakte ons deelgenoot van de huidige ontwikkelingen en de persoonlijke verhalen van Christenen in diverse landen met extra aandacht voor de Syrische Christenen.

 
Sprekers: Dennis Peters en Joris van Voorst tot Voorst

  Frans van der Lugt

       

U kunt het volledige verslag van deze ontmoetingsdagen lezen in het Bisdomblad De Sleutel:

  

Info Bisdom blad De Sleutel

Terug naar boven

2017

Bedevaarten 'verbondenheid in geloof"  spreekster: Alice Frijns-Stassen. Er was een enorme opkomst en 200 vrouwen hebben deelgenomen. 
Na pensionering gaan mensen vaak maandenlang al pelgrimerend op weg naar Santiago de Compostella of fietsend naar Rome om een periode van hun leven af te sluiten. Velen gaan naar Lourdes of Taizé en anderen maken een ééndaagse bedevaart naar Banneux, Kevelaer of Wittem. Soms is een kort gebed tot Maria of een heilige en het aansteken van een kaarsje voldoende om er weer tegen te kunnen. Waarom doen we dat? Waarop hopen wij en waar verlangen we naar? Zijn we op zoek naar ontspanning of is er meer? Zoeken we genezing of kracht om met gebreken om te gaan? Ervaren we op die plekken een glimp van God? Na afloop van zo’n tocht hoor je vaak dat de weg er heen belangrijker was dan het bereiken van het doel. Wat gebeurt er dan onderweg dat zo onvergetelijk is? Als je niet ver meer kunt lopen of niet zo lang van huis wil, kun je dan thuis ook een spirituele tocht maken? Velen zien het leven zelf als één grote pelgrimage waarin we samen op weg en onderweg zijn. Drs. Alice Frijns-Stassen sprak hier zeer inspirerend over!

 

 

 

Alice Frijns-Stassen

Terug naar boven

2017

VAN HET LEVEN GELEERD Over leven, liefde en rouw
In het leven hebben we te maken met mooie, minder mooie en soms ook traumatische gebeurtenissen. Het verliezen van een persoon, van iets dat je erg dierbaar is, van de veilige thuisbasis door echtscheiding, van gezondheid of van je geboorteland, etc… Soms te groot om dit verlies- en veranderproces alleen aan te gaan. Het is niet te wegen of te meten. Het is zo erg als het is voor de mens die het overkomt. Rouwen is de keerzijde van liefde en kan heel heftig zijn. En wat is rouwen eigenlijk? En wat doe je als naaste van een rouwende? Hoe kun jij troost bieden en wat is dat dan?  Riet Fiddelaers-Jaspers en Petra de Vreede-Geerets verzorgden ieder op haar eigen manier zeer inspirerende ochtenden. Na de gezamenlijke lunch werd een troosttest gemaakt. Aansluitend een hele mooie gebedsviering waar de afbeelding van de kruisweg van Sieger Koder werden getoond, begeleid met alledaagse overwegingen.
Tijdens de collecte werd gecollecteerd voor GIA Gezinnen In Armoede. Alle dames gingen zeer onder de indruk en bemoedigend weer huiswaarts.

Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers. Ze is deskundige op het gebied van verlies, rouw en trauma. Ze is verbonden aan het Expertise centrum Omgaan met Verlies te Heeze,  zelfstandig gevestigd rouw therapeut, adviseur bij traumatische gebeurtenissen bij bedrijven en instellingen en veelgevraagd spreker, gastdocent en dagvoorzitter. Riet heeft een veertigtal boeken en brochures op haar naam staan.

Petra de Vreede-Geerets. Ze werkt naast haar werk voor een onderwijsinstelling sinds januari 2011 binnen haar eigen praktijk ‘delichtkracht’ als verliesdeskundige en rouwtherapeute, trainer en supervisor waar ze kinderen, jongeren, volwassenen begeleidt die op enigerlei wijze te maken hebben met een vorm van verlies of een leervraag hebben. Ze is nauw verbonden als trainer, begeleiding bij trauma en spreker aan het Expertise centrum ‘Omgaan met Verlies’ van Riet Fiddelaers-Jaspers en werkt als supervisor en gastdocent van ‘opleidingen Land van Rouw’ van Riet Fiddelaers-Jaspers en werkt als supervisor en gastdocent van ‘opleidingen Land van Rouw’.

Terug naar boven

2016

EXODUS hulp na detentie 'opnieuw beginnen'.
We kijken terug op zeer geslaagde dagen.
De ontmoetingsdagen van dinsdag 29 en woensdag 30 november 2016 werden door ongeveer 170 dames bezocht! Roos Wisse, directeur-bestuurder van Exodus Zuid Nederland maakte diepe indruk op ons, omdat ze gepassioneerd vertelde over haar werk bij Exodus. Ook enkele dames welke begeleid worden in het 'Exodus huis' waren aanwezig. Ze spraken met ons in sub groepjes over het leven na de gevangenis.. en hoe ze worden begeleid om weer opnieuw te kunnen beginnen. Door de gezamenlijke lunch en de bezinnende afsluiting in de Caroluskapel was het weer een dag vol ontmoetingen. We danken dan ook alle aanwezige gasten, want samen hebben we er een zinvolle dag van gemaakt.

      

Roos Wisse, directeur Exodus zuid Nederland

Terug naar boven  

2016

Vluchtelingenwerk Limburg.
Vluchten doe je niet zomaar! Voordat iemand huis en haard verlaat, een moeizame reis onderneemt om in een ver en vreemd land een nieuw leven te beginnen, is er heel wat gebeurd. Vervolgens komt men voor de volgende uitdaging te staan: hoe te integreren in een totaal andere samenleving?
Daarover gingen de ontmoetingsdagen voor vrouwen, die de Stichting Mgr. Schrijnen-Huis in de Veertigdagentijd organiseerde, waaraan ruim 200 deelnemers gedurende de zeer geslaagde dagen deelnamen. Sprekers waren directeur Chris Baltussen en mevrouw Awaz Hamma, voormalig vluchtelinge en nu medewerkster van Vluchtelingenwerk Limburg.  In de middag gingen we in groepjes aan tafel met de taaldocent en de vluchteling.  Over en weer in dialoog gaan, want contact is het meest wezenlijke, een nieuwe stap kun je alleen maken met een ander…..’ Het waren ontroerende verhalen, waaruit vooral dankbaarheid klonk vanuit de vluchteling. De dag sloten we af in gebed, met de Ander, Hij, waarvoor niets onmogelijk is. Een viering samengesteld en uitgevoerd door de dames van de werkgroep.

 

 

Chris Baltussen, directeur vluchtelingenwerk Limburg

 

Awaz Hamma, medewerkster Vluchtelingenwerk Limburg

 

Terug naar boven
 

2015

 

St. Egidio, mw Kieboom en Paula Bemelmans, Vrede is de toekomst.

Wie heeft het er niet over? 'Hoe krijgen we het geweld toch de wereld uit?

Sant' Egidio is een wereldwijde beweging van christenen, die zich vanuit het Evangelie inzetten voor de armen en de vrede.  Momenteel telt de beweging zo'n 60.000 mannen en vrouwen die actief zijn in meer dan zeventig landen van alle continenten. De gemeenschap speelt geregeld een bemiddelende rol in gewapende conflicten. De tussenkomsten van Sant' Egidio bestaan uit een unieke mix van vriendschap, discretie en diplomatie. Noodzakelijke eigenschappen om voor de wereldvrede te gaan, maar ook voor ons zelf. In het klein, in onze gezinnen, op het werk en in onze vriendschappen.

 

 

Mw. Kieboom St. Egidio

 

Mw. Bemelmans St. Egidio
 

Terug naar boven

 

2015

 

Gods barmhartige liefde

Paus Franciscus heeft een bijzonder, extra Heilig Jaar aangekondigd. De katholieke Kerk zal 2016 vieren als een Jubileum van Barmhartigheid. “Het is belangrijk dat gelovigen een leven van barmhartigheid leiden en dit in alle delen van de samenleving uitdragen,” aldus de paus bij de aankondiging van het jaar. Een Heilig Jaar of Jubeljaar is van oorsprong een oude Joodse traditie en een uitnodiging aan gelovigen om de verhouding met God en hun medemensen te vernieuwen. Oud-deken Th. Willemssen van Roermond, voorzitter klankbord-groep Jodendom – Katholieke Kerk in Limburg, komt ons vertellen over de Joodse oorsprong hiervan en waarom een extra Heilig Jaar uitgeroepen door Paus Fransciscus?

De afgelopen ontmoetingsdagen schonken we aandacht aan de bekende 7 werken van barmhartigheid. Nu zullen we ingaan op de 7 geestelijke werken van barmhartigheid, welke veel minder bekend zijn, maar enorm waardvol. Enkele hiervan zijn:  de bedroefden troosten, lastige mensen geduldig verdragen, aangedane beledigingen vergeven, ...........

We hebben Fien Cruts, wijkpastor in het dekenaat Heerlen, bereid gevonden te spreken over hoe ze met de Stichting Wijkpastoraat Vrank dit ten uitvoer brengt. Ze heeft zelfs de Dr. Poelsprijs 2015 voor het beste diaconale project gekregen.

 
 Fien Cruts met haar medewerksters van Stichting Wijkpastoraat Vrank 

Stichting Wijkpastoraat Vrank vanvan Stichting Wijkpastoraat Vrank StStichting Wijkpastoraat Vrank Stichting Wijkpastoraat Vrank  

Oud  deken Willemsen 

Terug naar boven

   

2014

 

Armoede te Venlo en Sittard  Hub Vossen.

De crisis laat momenteel duidelijk zijn sporen achter. Dagelijks horen we op tv/radio, en lezen we in de kranten, over de stijgende armoede in de Nederlandse samenleving. We horen dat jaarlijks steeds meer mensen een beroep doen op de voedselbank. Ook de hulpvragen bij sociaal en maatschappelijke organisaties stijgen enorm. Schuldhulpmaatje-projecten schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar ook kerken zijn steeds meer betrokken bij de hulpverlening aan kwetsbare mensen in de schulden.

Tijdens de ontmoetingsdagen van de Stg. Mgr. Schrijnenhuis zullen we kijken naar de cijfers, maar met name naar de verhalen achter de cijfers over de problematiek van armoede in onze Nederlandse samenleving. 
 

 

Hub Vossen, Dienst Kerk en Samenleving

 

Terug naar boven

 

2014 

 

Paus Franciscus eerste jaar Monic Slingerland 'Revolutie van tederheid'
In dit boek volgt Monic Slingerland de paus van maand tot maand in het eerste jaar van zijn pausschap. Er ontstaat een fascinerend beeld van de woorden en daden waarmee Paus Franciscus de wereld vanaf dag één verbaasde. Een kritische en verrassende samenvatting door een rasschrijfster Monic Slingerland  (journaliste dagblad Trouw).

    front

Monique Slingerland

 

Terug naar boven

 

2013

 

Kaibu Vrouw en Kerk Oost Afrika door Mariëlle Beusmans

Karibu is wel het belangrijkste woord in het Swahili (Tanzania) en betekent Welkom. U bent van harte welkom om u te verdiepen in vrouwen, geloof en kerk in Oost-Afrika.

 

 
Marielle Beusmans

 

Terug naar boven

 

2013
 

Oecumene Ds. Bloemert en Alice Frijns, te Heerlen Onze Bijbel

In de Protestantse Kerk aan het Tempsplein te Heerlen. Als katholieken en protestanten zijn we vooral verbonden door dit boek: we delen dezelfde Bijbelverhalen als bron van ons geloof. Op zondagmorgen wordt in onze kerken de Bijbel opengeslagen en regelmatig worden ook dezelfde bijbelstukken gelezen, volgens een gemeenschappelijk rooster. Ook op andere momenten speelt de Bijbel een wezenlijke rol, welke vertaling ook wordt gebruikt. In diverse bijbelse personen kunnen we ons eigen leven weerspiegeld zien, zowel in vrolijke dagen, als in tijd van tegenslag.  

 

 

Dominee Sophie Bloemert

 

Terug naar boven
 

2012

 

Huiselijk geweld, Stg. Wilskracht

Veel leed speelt zich af ‘achter de voordeur’, leed waarvan we niks afweten.  Over huiselijk geweld is nog niet zoveel bekend en juist daarom is het belangrijk om te zien of we door meer kennis onze naaste kunnen bijstaan. Het informatieve gedeelte van deze dag wordt verzorgd door Flore Brummans van Stg. Wilskracht en Charlotte van Dijk van FAM!

 


Flore Brummans en Riny Selder Stg. Wilskracht en GIA Gezinnen in Armoede

 

 

Charlotte van Dijk FAM!

      

Terug naar boven

 

2012
 

Antoine Bodar Het jaar van het geloof te Rolduc.

Antoine Bodar zal spreken in het kader van het jaar van het geloof, welke paus Benedictus XVI voor dit kerkelijk jaar heeft gekozen. Hoe gaan we daar in deze tijd mee om? En wat geloven we nu eigenlijk? ‘Indien de mens immers niet meer in God gelooft, gelooft hij niet in niets maar gelooft hij in alles’. Priester Antoine Bodar wil de geschonden katholieke gemeenschap vitaliteit en nieuw elan aanreiken. 'Wat zou troostrijker kunnen zijn dan dat?'
 

    

Antoine Bodar
 

Terug naar boven


2011
 

Wandelen met een plus door Stg. Pelgrimswegen en voetpaden.
Zeker wanneer u van plan bent om de komende maanden eens lekker te gaan wandelen is deze dag speciaal geschikt voor u, wandelen met een ‘plus’.

De Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden organiseert enkele keren per jaar een groepswandeling naar pelgrimsoorden en andere bijzondere plaatsen in en om Zuid-Limburg. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer daar een jaarfeest of een gedenkdag van een heilige wordt gevierd. Pelgrimeren: wandelen met een 'plus'.

 

SPV Stg. Pelgrimswegen en voetpaden

 

Terug naar boven
 

2011

 

Leo Fijen, Leven met God, leven vanuit de Bron die leven geeft.

Hij zal een bewogen, heel persoonlijke inleiding geven aan de hand van het voorbeeld van zijn vader en moeder. Met concrete voorbeelden uit hun leven geeft hij de kansen aan die zij in hun leven hadden gehad maar ook de kansen die zij hadden gemist. Het maakt herkenbaar duidelijk dat mensen kunnen blijven struikelen over slechte ervaringen uit het verleden, maar evenzeer hoe zeer men oprecht blij in het leven kan staan als men zich daarmee verzoent en ze een plaats weet te geven.

 

Terug naar boven


2010

 

Oecumene met Ds. Sophie Bloemert en Alice Frijns.
“Christenen kunnen met vreugde en dankbaarheid zeggen: wat ons bindt, is veel groter dan wat ons scheidt.” Deze uitspraak van kardinaal Kasper wil ik graag als uitgangspunt nemen voor de ontmoetingsdagen rond het thema OECUMENE.

 

Terug naar boven
 

2010

 

LEVEN DOOR GEVEN, donor worden ja of nee?
Voorlichting door Ida Welbers en Cor van der Schans van de Stichting Transplantatie Nu. We willen bereiken dat dit niet eenvoudige onderwerp bespreekbaar wordt. Het blijkt dat de meeste mensen geen donorkaarten hebben ingevuld en vaak niet met de familie besproken hebben wat hun wensen zijn na de dood. We willen liever niet nadenken over onze eigen dood of de dood van onze naasten, maar als we geen instructies nalaten, laten we hen achter met een moeilijke beslissing. Het is een daad van liefde naar onze familie, wanneer we de keuze om wel of geen donor te willen zijn bespreken tijdens het leven.

Woensdag 1 december was bisschop Frans Wiertz aanwezig om het werk van Stichting Transplantatie Nu te ondersteunen. Vorig jaar riep hij in zijn Vastenbrief de gelovigen op om orgaandonor te worden. Bisschop Wiertz: “Hoe kunnen wij als christenen Jezus nog meer letterlijk volgen dan door een stuk van onszelf weg te geven voor een ander? Eind vorig jaar heeft paus Benedictus een oproep hiertoe gedaan en ik wil mij daar van harte bij aansluiten, door ook zelf orgaandonor te worden. ” De bisschop werd aangespoord om orgaandonor te worden door een open brief van een 19-jarige jongen die een harttransplantatie had ondergaan. Een zinnetje daarin inspireerde Wiertz bijzonder: “Ik heb een hart gekregen.”

 

 Bisschop Wiertz

 

Terug naar boven
 

2009

 

Steyl: 17 maart Cadier en Keer: 24 maart Glas in lood, drs. M. Paris-Vankan.
Centraal staan de gebrandschilderde ramen van Hans Truijen (in 1967 gemaakt voor de parochiekerk van Wyck-Maastricht) het lijden en de verrijzenis van Christus centraal. Inleidster is dan drs. Mariëtte Paris-Vankan. Tijdens haar studie is ze betrokken geraakt bij de inventarisatie van glas in lood in Nederland. Over de ramen van Hans Truijen in Wijck heeft ze een scriptie geschreven. In Wyck wordt de Zwarte Christus vereerd welke Hans Truijen heeft geïnspireerd om deze verering in zijn ramen, het lijden en de verrijzenis van Christus, uit te beelden. Hij heeft ze gemaakt aan de hand van beelden van menselijk lijden en vreugdevolle gebeurtenissen. Hij gebruikte foto’s van actuele gebeurtenissen. Deze foto’s bewerkte hij tot eigen voorstellingen. Verder gebruikte hij teksten in de ramen. In de lezing van Paris worden deze voorstellingen nader toegelicht.

 

Hans Truijen

Terug naar boven

                                                                                      

2009 
 

Vrouwenhandel: ‘Liefde, rozengeur en handelswaar'.
Het thema voor deze dagen is nogal heftig, maar zeer noodzakelijk om onder uw aandacht te brengen. Het verschijnsel loverboy is de laatste tijd veel in het nieuws. In Nederland raken relatief veel meisjes via zo’n loverboy in de gedwongen prostitutie verzeild. Ook worden ze in drugs-transporten betrokken. Denk niet dat alleen onnozele zieltjes aan hen ten prooi vallen; het gebeurt ook met meisjes met een behoorlijke opleiding en achtergrond. Het kan uw/onze (klein-) dochter, nichtje, buurmeisje, leerling overkomen. En dáár ligt voor ons misschien een mogelijkheid tot actie en bewustmaking. ‘Liefde, rozengeur en handelswaar!!’ Je bent jong, tot over je oren verliefd en je vriendje blijkt een loverboy te zijn. Is hij echt zo lief als dat het woord doet vermoeden? Is er enige relatie met mensenhandel? En zo ja, wat en hoe? Elma van den Nouland is beleidsmedewerker bij de Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel (SRTV) in Den Bosch en zal in een interactieve presentatie uitleg geven over mensenhandel, vrouwenhandel, de situatie in Nederland
en elders in Europa en de wereld.

 

           

SRTV Stg. Religieuzen tegen vrouwenhandel

 

Terug naar boven
 

2008 
 

Ikonen schilderen met Andrea Silkens.
Andrea Silkens schildert ruim 7 jaar zelf iconen en liet u hierover alles zien. Ze vertelde over de historie, symboliek, kleurstellingen en techniek van de iconen. Alle fases werden doorlopen, vanaf de ruwe plank, de materialen tot het eindresultaat, maar ze sprak ook over de meditatieve kant die juist bij het schilderen van iconen hoort.

Terug naar boven
 

2008

 

De vrouwengevangenis met Lien Willems, pastor vrouwengevangenis Ter Peel.
Tweehonderd dames namen deel aan Vrouwendagen 2008-12-17
Ruim 200 dames waren op 9 en 16 december bijeen in de bisdomgebouwen te Roermond voor de jaarlijkse ontmoetingsdagen voor Limburgse katholieke vrouwen van de Stichting Mgr. Schrijnen Huis. Thema was ditmaal advent in de vrouwengevangenis.
"De penitentiaire inrichting in het Noord-Limburgse Evertsoord is de grootste vrouwengevangenis van het land. Hier verblijven vrouwen die uit de samenleving zijn gevallen, maar nooit uit Gods hand zullen vallen," aldus de organiserende stichting. Om daarover te spreken was Lien Willems uitgenodigd, katholiek pastor in de genoemde gevangenis. Wat en vooral wie komt ze daar tegen? Wat zijn het voor soort vrouwen? Waaruit bestaat haar werk? Welke problemen komt ze tegen? Wat kan zij als pastor voor deze vrouwen betekenen? Dat waren de vragen waarop zij antwoord gaf. Een verhaal over hoop en wanhoop, geloven en God danken tegen de klippen op, over vergeving en barmhartigheid. 
De deelnemers aan de dagen waren muisstil en bleken zeer onder de indruk van de verhalen van Willems. Tijdens de bijeenkomsten werd ook een viering gehouden, zoals die doorgaans in de gevangenis ook wordt ingevuld, een viering met zang in de taal van de vrouwen. Iedereen kreeg de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een persoonlijke intentie.

     

Lien Willems

 

Terug naar boven


2007
 

Helene van Erve: Buddywerk.
De gezondheidszorg is in Nederland goed georganiseerd. Artsen, verpleegkundigen, thuiszorg. Het is er allemaal. Wie zorg nodig heeft, kan dat krijgen. Maar het is vooral lichamelijke zorg. Wie geeft emotionele steun aan mensen met een ernstige chronische en/of levensbedreigende aandoening of fysieke beperking? Wie heeft tijd voor een praatje? Wie neemt mensen mee voor een uitje, wie is er als de zieke het even helemaal gehad heeft? Zorgverleners doen hun best, maar kunnen niet meer dan hun binnen de aangemeten tijd is toegestaan. Een buddy kan wel meer. Buddy betekent letterlijk: maatje. Buddy’s zijn vrijwilligers die sociaalemotionele zorg verlenen aan zeer ernstig zieken. STAT-Limburg (Stichting Aanvullende Thuiszorg) is verantwoordelijk voor het buddywerk in onze regio. Tijdens deze twee ontmoetingsdagen vertelt Helene van Erve-Preijde over het werk van buddy’s. Zelf heeft ze ruime ervaring in de ondersteuning van mensen met HIV en Aids. Ze vertelt over haar werk, over de verschillende aspecten van het buddy-zijn en over de bijzondere ontmoetingen die dit met zich meebrengt. Iedereen kan tijdens haar verhaal vragen stellen, zodat er aan het einde van de bijeenkomst geen onduidelijkheden meer zijn en we mogelijk met meer begrip naar mensen met HIV en Aids kijken. Aids is wereldwijd een bedreiging: ook als het ons niet zelf treft mogen we er wel door geraakt worden

 Helene van Erve

Terug naar boven

2007

Kees Tinga: Kerk en milieu:  zorg voor natuur en milieu als scheppings-spiritualiteit.
Ja, er moet kennelijk wel iets veranderen, maar ’kan ik er wat aan doen?’, begint een beter milieu echt bij onszelf? We hopen stiekem dat het misschien zal meevallen, we proberen wat milieuvriendelijker te leven en kijken met een schuin oog naar al die anderen: doen zij eigenlijk ook wel wat? ‘Geloven’ dat suggereert ook een rol voor de kerken. Wat voor rol zou dat kunnen zijn?


Website Kerk en milieu
                 

Kees Tinga

Terug naar boven

2006

Stg. Samuel, Het geluk van onze kinderen en kleinkinderen.
Een van de oprichters van deze stichting Ies Molenschot verzorgde samen met een collega het grootste deel van het middagprogramma. Hun beider inleiding was gebaseerd op de eigen levenservaring die zeker de laatste twintig jaar nauw verweven is met geloofservaringen. Ervaringen waardoor bijna twintig jaar geleden het Kinderwerk Samuel ontstond. Vanuit de diep gevoelde behoefte om mensen wegen te bieden hoe het geloof door te geven is aan kinderen en tieners. Daartoe worden waar mogelijk (toerusting) cursussen verzorgd en geeft het Kinderwerk een veelheid aan aansprekend catechetisch materiaal uit.

                               
Ies Molenschot

Terug naar boven

2006

Tini Brugge en Eric Stikvoort: Hemelse Spijzen.
Vrouwen genoten van hemelse spijzen! Hemelse spijzen, de jaarkrans van recepten en hun diepere betekenis. Dat was het thema van drie ontmoetingsdagen die de Stichting Mgr. Schrijnenhuis half december organiseerde voor ruim 200 Limburgse katholieke vrouwen. Gastsprekers tijdens de dagen in december waren Eric Stikvoort, eigenaar van een kookstudio en schrijfster Tini Brugge. Zij schreef het boek ‘Hemelse Spijzen’, waarin zij de seizoenen, maar ook de stadia van een mensenleven volgt. Tijdens de dagen werd niet alleen over eten gesproken, maar kon ook van de hemelse spijzen geproefd worden. Daartoe waren vier buffetten opgesteld, elk een bepaald jaargetijde voorstellend. Zo kon bij het herfstbuffet pompoensoep worden genuttigd en bij het zomerbuffet sinasappelsap en diverse belegde broodjes. Aansluitend volgde een inleiding door Tini Brugge, waarin zij de spijzen koppelde aan bijbel, geloof, natuur en milieu. De zorg om de schepping staat bij haar centraal, omdat deze ook tot een nieuwe creativiteit leidt. En dat bleek tijdens deze dagen.

      
 

 

Tonneke Stikvoort met Eric Stikvoort

Terug naar boven

2005

De Hoop: Vrouwen en verslaving:  Hoop doet leven
Verslaving aan drank, medicijnen, internet of gokken. Eetstoornissen of psychosociale problemen. Bij Stichting De Hoop, het centrum voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening, kunnen mensen terecht die hierdoor in het leven zijn vastgelopen. Tijdens twee themadagen voor vrouwen van de Stichting Mgr. Schrijnen-Huis in Roermond, spraken een medewerkster en twee gasten van dit opvangcentrum over hun ervaringen. Zo’n tweehonderd dames luisterden naar hun aangrijpende verhalen.

Terug naar boven

2005

Mgr. E. de Jong, hulpbisschop van het Bisdom-Roermond,  Verlangen naar heelheid.
Op het ene moment ben je de harde zakenvrouw, op het andere moment hang je thuis de was op. Vaak vervullen we verschillende rollen in het leven, maar wie zijn we nu uiteindelijk? Ook moeten we altijd maar weer keuzes maken, of we willen of niet en dit is toch kenmerkend voor deze tijd. Dat leidt tot een verlangen om gedragen te worden, dat iemand het eens van ons overneemt. Een verlangen tot heelheid. Waar zoeken we dat en waar vinden we het? Mgr. De Jong vertelt ons over ‘Christus als holistisch Healer’,want Hij geneest niet alleen het lichaam en de psyche, maar ook de ziel, dat wil zeggen de relatie met God. De Heilige Geest is daarbij Zijn Hulp, dat wil zeggen Helper en Trooster.

Terug naar boven

2004

Ouders van gehandicapte kinderen door Anthony Rietman.
'Er zijn voor anderen'. Anthonij Rietman is werkzaam als beleidsmedewerker ethiek en identiteit bij een organisatie voor verstandelijk gehandicapten. Hij heeft twee jongere, gehandicapte zussen. Ze zijn 'dubbelgehandicapt'. Zijn insteek is praktisch, concreet van aard. Uit gesprekken met ouders, maar ook uit literatuur en echo documenten, wordt duidelijk dat deze ouders vaak niet serieus worden genomen, wanneer ze op verhaal willen komen. Ze worden niet begrepen. Ze missen dikwijls een 'luisterend oor'. Veel mensen zijn niet werkelijk geïnteresseerd in de ervaringen die ouders met een verstandelijk gehandicapt kind hebben. De geboorte van een gehandicapt kind kan de wereld van de ouders op z'n kop zetten, omdat ze zo'n kind niet hadden verwacht. Wat dat betreft is er sprake van een 'aangevochten liefde'.

Terug naar boven

2004    

Tinie Brugge: Bloemen geven zin: liturgische bloemschikken
Tini Brugge brengt creatief het religieuze leven van kerkelijke bloemenverzorgers tot bloei. Ze leren hoe ze van een bloemstuk een preek zonder woorden kunnen maken. "Bloemen roepen stille verwondering op en verwijzen naar een andere wereld." Voor wie symboolgevoelig is, openbaart de natuur soms
onverwachte kanten. "Overmand door verdriet, buiten wandelend om 'lucht' te krijgen, kun je onverwacht worden geconfronteerd met een tak, een blad, een bloem", schrijft ze in 'Bloemen geven zin, een boek vol foto's van soms vooruitstrevende, soms ook traditionele bloemstukken.

 

Terug naar boven

2003

Laurent Nouwen: Spiritualiteit van Henri Nouwen.
Gepresenteerd door Laurent Nouwen. 'Geloof en Licht' verzorgde de muzikale begeleiding en voerden een pantomime spel op 'Het verhaal van drie bomen'. De stichting ondersteunt projecten in Nederland en in het buitenland en heeft veel zorg en aandacht voor de zwakken, zieken en gehandicapten. Ook is er een samenwerking met het ‘Henri Nouwen Instituut’ van Lárche Daybreak, Ontario, in Canada, enig erfgenaam van Henri Nouwen. De stichting is financieel volledig afhankelijk van schenkingen. Geloof en Licht is een internationale beweging die bestaat uit kleine vrienden gemeenschappen van zo’n 20-30 personen. Over de hele wereld zijn er bijna 1400 van deze gemeenschappen in 75 landen. In Nederland zijn er nu 6. Geloof en Licht en De Ark gemeenschap zijn twee losstaande organisaties en er is geen samenwerkingsverband. De Ark biedt een echt thuis aan mensen met een verstandelijke handicap, ze leven onder één dak. In Nederland is er één Ark-gemeenschap(Gouda). Het hart van Geloof en Licht vormt de verstandelijk gehandicapten, met daar om heen hun ouders, familieleden en vrienden en komen een keer per maand bij elkaar; tussen deze periodes in proberen zij lief en leed met elkaar te delen en groeien er onderling persoonlijke banden. 
 

  
 

Geloof en Licht   Foi et Lumiere

Terug naar boven

2003

Mantelzorg
Een lezing door mevrouw Elly van Zijl, regiocoördinator Mantelzorg Midden-Limburg en mevrouw Nel Battistella, Info/Steunpunt Mantelzorg Roermond. 'Mantelzorg door de eeuwen heen', waarna een kort toneelstuk met als titel: ‘Waat doon veer mit mam ?’

Terug naar boven

2002

Iny Driessen: Een gelovig gezin ook nog vandaag?
Door mevrouw Iny Driessen (1961) Hasselt. Kinderen gelovig opvoeden is nu veel moeilijker dan vroeger. Moet je heel speciale dingen doen om je geloof door te geven? Maar hebben we daar wel de tijd en de energie voor? In acht werkwoorden zoeken we samen hoe geloven in het leven van elke dag concrete vorm krijgt.

     Iny Driessen    24 april 2015

Terug naar boven

2002                

Bloemschikken in uw parochie.
Door E. Wagemans en M. Mertens; dames die al jaren de Kerk van Heythuysen, St. Nicolaaskerk, voorzien van prachtige bloemversieringen. Samen presenteren ze hoe je mooie werkstukken kan maken die passen bij het liturgische moment.

Terug naar boven

2002               

Bezinnende bijeenkomst .
Aan de hand van het hongerdoek. ‘Wereldgezichten’: maker: Eddoh Lucien Loko uit Togo. Hij is een kunstenaar die in Togo is geboren, maar al ruim dertig jaar leeft en werkt in Duitsland. Loko beschouwt zichzelf als een bruggenbouwer die een verbinding tot stand wil brengen tussen de Europese cultuur waarin hij nu leeft en de Afrikaanse cultuur en spiritualiteit van zijn geboortegrond. Hij baseert zijn kunst dan ook op de kunststromingen van het Europa van de 20e en 21e eeuw en de collectieve herinneringen van Afrika, zoals die voortleven in de mythen en verhalen van de verschillende volkeren. Daarnaast wordt zijn kunst gekenmerkt door een christelijke grondhouding. De hongerdoek is een soort drieluik met elk twaalf gezichten.

Terug naar boven

2001  

Rondleiding in de Caroluskapel en de Sint Christoffel-Kathedraal Roermond.

  

                                                    Caroluskapel

 

 

Terug naar boven

 

 

 

 

 

Boek nu de lezing:
Gelukkig ouder worden, hoe doe je dat?

Lees meer >>

Maak het onderwerp 'Verlies' op uw afdeling bespreekbaar met de lezing 'verliesverwerking'

Lees meer >>

Tonneke Stikvoort, consulente     
Swalmerstraat 100
6041 CZ
Roermond
t. 0475 386 820
m. 06 8398 3500